Ταξιδιωτική Ασφάλιση Ταξιδιού! Η εταιρία μας συνεργάζεται με πολλές ασφαλιστικές εταιρίες προκειμένου να σας παρέχει ολοκληρωμένες προτάσεις ασφάλισεις ταξιδιού, σχεδιασμένες ειδικά για εσάς.

  • MyAccount
  • Rent a Bus or a Coach
  • English Version:English Flag
Ταξιδιωτική Ασφάλιση
Η ταξιδιωτική ασφάλιση σαν είδος είναι προαιρετική.


Η Ταξιδιωτική ασφάλιση των εκδρομέων για προσωπικά ατυχήματα, σαν είδος είναι προαιρετική.

Τα ταξιδιωτικά πρακτορεία προσφέρουν συνήθεις καλύψεις όπως: Απώλεια ζωής / μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα, ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα, επαναπατρισμός συνεπεία ατυχήματος, απώλεια αποσκευών. Η ενημέρωση που δίνεται, συχνά δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική.

Η ταξιδιωτική ασφάλιση διακρίνεται σε Ομαδική και Ατομική.


Τα περισσότερα πρακτορεία ταξιδίων συνάπτουν συμβάσεις ομαδικής ταξιδιωτικής ασφάλισης, ώστε να καλύπτουν τους πελάτες τους που ταξιδεύουν με γκρουπ και προγραμματισμένες αναχωρήσεις. Δηλαδή άτομα που αναχωρούν, επιστρέφουν και ακολουθούν το ίδιο πρόγραμμα μαζί. Συνήθως οι προσφερόμενες καλύψεις είναι οι στοιχειώδεις που προανάφερα και όχι τόσο "πλούσιες" όσο εκείνες τον ατομικών προγραμμάτων. Έτσι ο εκδρομέας δύσκολα μπορεί να βρεί λύση για κάτι περισσότερο από τα συμφωνημένα.
Τα ατομικά προγράμματα προσφέρονται σύμφωνα με το πόσο συχνά ταξιδεύουμε.


Μπορούμε να αγοράζουμε κάλυψη για:

1 μόνο ταξίδι (Ασφάλιση απλού ταξιδιού)

Πολλά ταξίδια που γίνονται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μικρότερο τους έτους (Ασφάλιση πολλαπλών ταξιδιών)

Απεριόριστο αριθμό ταξιδιών που πραγματοποιούμε σε διάστημα ενός έτους (Ετήσια ταξιδιωτική ασφάλιση)

Tι καλύπτουν συνήθως:


Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από Ατύχημα ή Αιφνίδια Ασθένεια εκτός και εντός νοσοκομείου.

Έξοδα επαναπατρισμού σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν το ταξίδι να συνεχιστεί για λόγους υγείας.

Έξοδα υγειονομικής μεταφοράς από το τόπο ενός ατυχήματος, προς το πλησιέστερο νοσοκομείο.

Έξοδα για μεταφορά και διαμονή συνοδού σε περίπτωση εισαγωγής σε νοσοκομείο.

Έξοδα ακυρωτικών ματαίωσης ή αναβολής ταξιδιού για λόγους υγείας.

Αποζημίωση ακυρωτικών σε περίπτωση διακοπής του για λόγους υγείας.

Νομική προστασία στο εξωτερικό

Κάλυψη της Αστικής Ευθύνης μας για παραβατικές ενέργειες

Αποζημίωση για καθυστερημένη παράδοση ή απώλεια αποσκευών.

Πολλές ακόμη παροχές.

Σε τι μπορεί να διαφέρουν:


Στο πλήθος των καλύψεων (ορισμένα είναι πολύ "λιτά" σε καλύψεις).

Στα κεφάλαια με τα οποία καλύπτονται οι διάφοροι κίνδυνοι.

Στη κάλυψη της υγείας μας (π.χ. μόνο από ατύχημα ή και ασθένεια)

Στο τρόπο που αποζημιώνουν (επιτόπια παρέμβαση ή απολογιστικά δηλ αποζημίωση με την επιστροφή μας).

Στα όρια ηλικίας (πχ μέχρι το 65ο έτος, το 75ο ή και το 79ο!)

Στις χώρες που καλύπτουν. Εμπόλεμες καταστάσεις και πολιτικά κριτίρια εξαιρούν από την ασφάλιση κάποιες χώρες

Στα ταξίδια στο εσωτερικό της χώρας της μόνιμης κατοικίας μας (πολλές εταιρίες καλύπτουν μόνο στο εξωτερικό)

Κοινό σημείο όλων των προγραμμάτων που καλύπτουν ασθένειες είναι οτι εξαιρούν:


Τις παθήσεις που προϋπήρχαν της έναρξης του ταξιδιού

Τα χρόνια προβλήματα της υγείας μας.

Proud Member of

We accept the following Cards