Παροχές της εταιρίας μας στα μέλη του Kantzos Club, Παροχές ταξιδιωτικής ασφάλισης, Αγορά προπληρωμένων voucher για δώρο δηλαδή το Travel Gift Voucher, Πόλιτκή χρέωσης πιστωτικών καρτών και ενοικίαση αυτοκινήτων.

  • MyAccount
  • Rent a Bus or a Coach
  • English Version:English Flag

Proud Member of

We accept the following Cards