Τα τελευταία νέα μας σχετικά με τον Covid-19.Τα τελευταία νέα των ακτοπλοϊκών εταιριών σχετικά με τον Covid-19. Τα τελευταία νέα αεροπορικών εταιριών σχετικά με τον Covid-19 . Τα τελευταία νέα των συνεργαζόμενων ξενοδοχείων σχετικά με τον Covid-19

  • MyAccount
  • Rent a Bus or a Coach
  • English Version:English Flag
Δικαιολογητικά επιβίβασης σε αεροπλάνο

📑Σύμφωνα με σχετική Κυβερνητική απόφαση, επιτρέπονται οι αεροπορικές μετακινήσεις στο εσωτερικό της χώρας κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Από τις 02/04/2022 (06.00 π.μ.) όλοι οι επιβάτες που ταξιδεύουν με πτήση εσωτερικού ανεξαρτήτως αεροδρομίου προορισμού οφείλουν να πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:•Οι ταξιδιώτες που είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9, αντιστοίχως, ασχέτως προορισμού και με όλα τα μέσα μεταφοράς, εφόσον εκτελούν διαδρομές όπου το σημείο επιβίβασης ή αποβίβασης βρίσκεται εκτός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας όπου έχουν την έδρα τους, επιδεικνύουν:

α)πιστοποιητικό εμβολιασμού,σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9, ή

β)πιστοποιητικό νόσησης,σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9.•Οι ταξιδιώτες που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9, αντιστοίχως, ασχέτως προορισμού και με όλα τα μέσα μεταφοράς, εφόσον εκτελούν διαδρομές όπου το σημείο επιβίβασης ή αποβίβασης βρίσκεται εκτός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας που έχουν την έδρα τους, υποβάλλονται σε διαγνωστικό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9, σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη ιατρό, με δική τους δαπάνη.•Οι ως άνω υποχρεώσεις καταλαμβάνουν ανηλίκους από δεκαεπτά (17) ετών και άνω.Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών, δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9.Ειδικώς οι ανήλικοι από δώδεκα ετών και άνω, οι οποίοι μετακινούνται με πλοία, λάντζες και θαλάσσια ταξί στα σχολεία και σε λοιπές αναγκαίες σχολικές δραστηριότητες, δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self- test), σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9.

Δικαιολογητικά επιβίβασης σε καράβια

📑Από την Δευτέρα 02 Aπριλίου 2022, η επιβίβαση ενήλικων επιβατών και ανηλίκων ηλικίας 12 ετών και άνω στα πλοία, τα θαλάσσια ταξί και τις λάντζες για μετακινήσεις ανεξαρτήτως προορισμού (από λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδος προς τα νησιά και άλλα ηπειρωτικά λιμάνια, μεταξύ των νησιών καθώς και από τα νησιά προς τα ηπειρωτικά λιμάνια) επιτρέπεται εφόσον οι επιβάτες:•Οι ταξιδιώτες που είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9, αντιστοίχως, ασχέτως προορισμού και με όλα τα μέσα μεταφοράς, εφόσον εκτελούν διαδρομές όπου το σημείο επιβίβασης ή αποβίβασης βρίσκεται εκτός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας όπου έχουν την έδρα τους, επιδεικνύουν:

α)πιστοποιητικό εμβολιασμού,σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9, ή

β)πιστοποιητικό νόσησης,σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9.•Οι ταξιδιώτες που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9, αντιστοίχως, ασχέτως προορισμού και με όλα τα μέσα μεταφοράς, εφόσον εκτελούν διαδρομές όπου το σημείο επιβίβασης ή αποβίβασης βρίσκεται εκτός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας που έχουν την έδρα τους, υποβάλλονται σε διαγνωστικό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9, σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη ιατρό, με δική τους δαπάνη.•Οι ως άνω υποχρεώσεις καταλαμβάνουν ανηλίκους από δεκαεπτά (17) ετών και άνω.Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών, δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9.Ειδικώς οι ανήλικοι από δώδεκα ετών και άνω, οι οποίοι μετακινούνται με πλοία, λάντζες και θαλάσσια ταξί στα σχολεία και σε λοιπές αναγκαίες σχολικές δραστηριότητες, δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self- test), σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9.

Δικαιολογητικά επιβίβασης σε λεωφορεία

📑Σε συνέχεια του ΦΕΚ Τεύχος B’ 1547/02.04.2022, σας ενημερώνουμε ότι ισχύουν οι κάτωθι περιορισμοί:•Λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς με μέγιστη πληρότητα εκατό τοις εκατό (100%) [λεωφορεία δημόσιας χρήσης(λεωφορεία αστικών ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ ΑΕ,υπεραστικών ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ ΑΕ, λεωφορεία μεμονωμένων αυτοκινητιστών άγονων γραμμών), τουριστικά λεωφορεία και ειδικά τουριστικά λεωφορεία περιήγησης πόλεων ανοικτού ή κλειστού τύπου, λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης, καθώς και λεωφορεία δημοτικής συγκοινωνίας, λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΑΣΑ ΑΕ και ΟΑΣΘ ΑΕ, μέσα σταθερής τροχιάς αρμοδιότητας ΣΤΑΣΥ ΑΕ, σιδηρόδρομος, αναβατήρες (τελεφερίκ)].Σε κάθε περίπτωση η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική!!

•Οι ταξιδιώτες που είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9, αντιστοίχως, ασχέτως προορισμού και με όλα τα μέσα μεταφοράς, εφόσον εκτελούν διαδρομές όπου το σημείο επιβίβασης ή αποβίβασης βρίσκεται εκτός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας όπου έχουν την έδρα τους, επιδεικνύουν:

α)πιστοποιητικό εμβολιασμού,σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9, ή

β)πιστοποιητικό νόσησης,σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9.•Οι ταξιδιώτες που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9, αντιστοίχως, ασχέτως προορισμού και με όλα τα μέσα μεταφοράς, εφόσον εκτελούν διαδρομές όπου το σημείο επιβίβασης ή αποβίβασης βρίσκεται εκτός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας που έχουν την έδρα τους, υποβάλλονται σε διαγνωστικό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9, σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη ιατρό, με δική τους δαπάνη.•Οι ως άνω υποχρεώσεις καταλαμβάνουν ανηλίκους από δέκαεπτά (17) ετών και άνω.Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών, δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9.Ειδικώς οι ανήλικοι από δώδεκα ετών και άνω, οι οποίοι μετακινούνται με πλοία, λάντζες και θαλάσσια ταξί στα σχολεία και σε λοιπές αναγκαίες σχολικές δραστηριότητες, δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self- test), σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9.

Ταξιδιωτικά Έγγραφα
Η πανδημία C0VID-19 έχει επηρεάσει τα ταξίδια και τις μετακινήσεις προσώπων σε όλο τον κόσμο.Οι κυβερνήσεις όλων των χωρών παγκοσμίως, ενημερώνουν και τροποποιούν τους περιορισμούς στα ταξίδια και την είσοδο επισκεπτών στην χώρα τους σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η μόνη πλήρως αξιόπιστη πηγή πληροφοριών σχετικά με αυτούς τους περιορισμούς είναι οι κατά τόπους πρεσβείες των χωρών που θέλετε να επισκεφθείτε , για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας όμως διάφορες αεροπορικές εταιρίες και κοινοπραξίες εταιριών έχουν αναπτύξει web εφαρμογές για την ενημέρωσή σας.

Κάποιές από αυτές τις εφαρμογές θα βρείτε:

Πατήστε ΕΔΩ

Επίσημη εφαρμογή της Ε.Ε / Πατήστε ΕΔΩ

Επίσκεψη στο κατάστημα
Η εταιρία μας στα πλαίσια προστασίας των πελατών της, σας δίνει την δυνατότητα να εξυπηρετηθείτε από το κατάστημα μας, προγραμματίζοντας το ραντεβού σας με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεδιάσκεψης.

Για να προγραμματίσετε την επίσκεψή σας στο κατάστημα ή την εξυπηρέτησή σας μέσω τηλεδιάσκεψης Πατήστε ΕΔΩΣημαντική Ανακοίνωση:

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως σύμφωνα με απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης, είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας από 29/07 για επίσκεψη στα γραφεία μας

Ταξιδιωτική Ασφάλιση

Το kantzos.gr σε συνεργασία με τη Mondial Assistance, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες ταξιδιωτικής ασφάλισης στον κόσμο, σας παρέχει τη δυνατότητα αγοράς ενός προγράμματος ταξιδιωτικής ασφάλισης για το επικείμενο ταξίδι σας! Μόνη προϋπόθεση να είστε κάτοικος Ελλάδας ή Κύπρου. Για να την αποκτήσετε χρειάζεται να ακολουθήσετε τρία απλά βήματα! Εισάγετε στα αντίστοιχα πεδία της μηχανής αναζήτησης του kantzos.gr τη χώρα αφετηρίας (Ελλάδα ή Κύπρο) και τη χώρα προορισμού.
Περισσότερα

Μοναδικό Δώρο!

Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας ή στα αγαπημένα σας πρόσωπα αλλά δεν έχετε χρόνο να επιλέξετε το δώρο τους? Θέλετε να τους κάνετε δώρο κάτι που δεν θα ξεχάσουν ποτέ? Αγοράζοντας ένα Kantzos Travel Gift Voucher μπορείτε να εξαργυρώσετε το ποσό της αξίας του Voucher σας για κάθε υπηρεσία που παρέχει η εταιρία μας και με αυτό τον τρόπο δίνετε την δυνατότητα σε αυτόν / αυτήν που δωρίζετε το Kantzos Travel Gift Voucher να επιλέξει την υπηρεσία στην οποία θέλει να εξαργυρώσει το Voucher που έχετε κάνει δώρο.
Περισσότερα

Proud Member of

We accept the following Cards