Έχω βγάλει ακτοπλοϊκά εισιτήρια και θέλω να κάνω αλλαγή. Τι πρέπει να κάνω?

  • MyAccount
  • Rent a Bus or a Coach
  • English Version:English Flag
Συχνές Ερωτήσεις
Βάσει της Π.Ν.Π 13/04/2020 (ΦΕΚ Α' 84/13-04-2020) Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις, προβλέπεται ότι:

Για το χρονικό διάστημα από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως την 31η Οκτωβρίου 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, ισχύουν αναγκαστικά τα εξής:

α) Απαιτήσεις επιστροφής του αντιτίμου ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, καθώς και εισιτηρίων διεθνών πλόων προς επιβάτες που δεν μπορούν να ταξιδέψουν λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στις μετακινήσεις, ή δεν επιθυμούν να ταξιδέψουν λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει εξαιτίας της πανδημίας ή λόγω ματαίωσης των προγραμματισμένων δρομολογίων τους, εφόσον προβλέπονται από την εθνική ή την ενωσιακή νομοθεσία, ικανοποιούνται με την παροχή προς τους δικαιούχους πιστωτικού σημειώματος ίσης αξίας με το αντίτιμο του εισιτηρίου του ματαιωθέντος ταξιδιού. Το πιστωτικό σημείωμα εκδίδεται από τον μεταφορέα πλοιοκτήτη, πλοιοκτήτρια εταιρεία ή διαχειριστή (εφεξής μεταφορέας) και έχει ημερομηνία λήξης δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία ταξιδιού. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο δικαιούχος του πιστωτικού σημειώματος μπορεί οποτεδήποτε να κάνει χρήση αυτού σε οποιονδήποτε προορισμό του δικτύου του μεταφορέα. Μέχρι τη λήξη του πιστωτικού σημειώματος, η οφειλή δεν καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή. Η οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή, εφόσον παρέλθουν δεκαοκτώ (18) μήνες και το πιστωτικό σημείωμα δεν έχει χρησιμοποιηθεί.

β) Η περ. α) εφαρμόζεται και σε συμβάσεις ολικής ναύλωσης επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του ν. 4256/2014 (Α' 92), οι οποίες συνάπτονται μεταξύ: (α) του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή αυτών, φυσικού ή νομικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένων των Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.) του ν. 3182/2003 (Α' 22), (β) ναυλομεσιτών, ναυτικών πρακτόρων, τουριστικών γραφείων που συμβάλλονται στο ναυλοσύμφωνο κατά τα οριζόμενα στην περ. β' της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 4256/2014 και την υπ' αρ. 3133.1/10229/2016/4.2.2016 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 364) και (γ) των ναυλωτών, φυσικών ή νομικών προσώπων.

γ) Οι διατάξεις του παρόντος καταλαμβάνουν απαιτήσεις που προκύπτουν εξαιτίας ματαιώσεων δρομολογίων ή περιηγητικών πλόων ή/και απαγόρευσης διακίνησης επιβατών σε δρομολόγια ακτοπλοΐας και διεθνών ή περιηγητικών πλόων κατά το χρονικό διάστημα από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως την 31η Οκτωβρίου 2020.

δ. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται αναγκαστικά και σε συμβάσεις, στις οποίες έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών, ως εφαρμοστέο όχι μόνο ελληνικό, αλλά και αλλοδαπό δίκαιο, εφόσον τα σχετικά δικαιώματα προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία.


Για να ακυρώσετε τα εισιτήριά σας θα πρέπει να τα επιστρέψετε στο γραφείο μας. Για κάθε αλλαγή ή ακύρωση υπάρχει χρέωση 3 ευρώ ανά εισιτηρίο με μέγιστη χρέωση τα 10 ευρώ τα οποία αναλογούν σε χρέωση υπηρεσιών του kantzos.gr και από εκεί και πέρα μπαίνει σε ισχύ και η ακυρωτική πολιτική της εκάστοτε ακτοπλοϊκής εταιρείας. Δεν γίνεται ακύρωση στην περίπτωση που η ημερομηνία ή ώρα αναχώρησης έχει παρέλθει.

Το επιστρεφόμενο ποσό εξαρτάται από την ακυρωτική πολιτική της αντίστοιχης ακτοπλοϊκής εταιρίας. Επίσης αφαιρούνται 3 ευρώ ανά εισιτηρίο με μέγιστη χρέωση τα 10 ευρώ από το επιστρεφόμενο ποσό τα οποία αναλογούν σε χρέωση υπηρεσιών του kantzos.gr. Σε περίπτωση που θέλετε να ακυρώσετε το εισιτήριό σας θα σας ενημερώσουμε για το ακριβές ποσό που θα σας επιστραφεί. Δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης μετά την ημερομηνία και ώρα αναχώρησης. Αν το ταξίδι σας ακυρωθεί εξ αιτίας κακών καιρικών συνθηκών τότε σας επιστρέφεται το συνολικό αντίτιμο του εισιτηρίου από το γραφείο της αντίστοιχης ακτοπλοϊκης εταιρίας στο λιμάνι.

Μπορείτε να αλλάξετε την ημερομηνία αναχώρησης δεδομένου ότι υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για την νέα ημερομηνία για το νέο δρομολόγιο. Αλλαγή μπορεί να γίνει μόνο στην περίπτωση που το νέο δρομολόγιο πραγματοποιείται από την ίδια ακτοπλοϊκή εταιρεία. Επιπλέον σε περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε εισιτήρια τα οποία έχετε ήδη παραλάβει, θα πρέπει να μας τα επιστρέψετε στα γραφεία μας έτσι ώστε να προχωρήσουμε στις αλλαγές που μας ζητήσατε. Για κάθε αλλαγή υπάρχει υπάρχει χρέωση 3 ευρώ ανά εισιτηρίο με μέγιστη χρέωση τα 10 ευρώ τα οποία αναλογούν σε χρέωση υπηρεσιών του kantzos.gr. Μπορεί να γίνει αλλαγή και στην ακτοπλοϊκή απευθείας.

Τα εισιτήριά σας μπορούν να αλλάξουν σε (οpen) ανοιχτής ημερομηνίας και να χρησιμοποιηθούν ως 1 χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης του εισιτηρίου ή μέχρι τέλος του έτους, σύμφωνα με την πολιτική κάθε ακτοπλοϊκής εταιρείας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αλλάξετε τα εισιτήριά σας σε open, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τους όρους του εισιτηρίου σας. Τη στιγμή που θα θέλετε να τα αντικαταστήσετε, θα χρεωθείτε για την αλλαγή υπάρχει χρέωση 3 ευρώ ανά εισιτηρίο με μέγιστη χρέωση τα 10 ευρώ τα οποία αναλογούν σε χρέωση υπηρεσιών του kantzos.gr. Μπορεί επίσης να γίνει αλλαγή / open και στην ακτοπλοϊκή απευθείας.

Σε περίπτωση ακύρωσης τα χρήματα θα σας επιστραφούν είτε στην πιστωτική σας κάρτα ή σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε.

Είναι δυνατό να αλλάξετε το εισιτήριό σας σε άλλο ανώτερης κατηγορίας ή να ζητήσετε καμπίνα μέσα στο πλοίο σε περίπτωση που υπάρχει αντίστοιχη διαθεσιμότητα.

Δυστυχώς σε περίπτωση που χάσετε το εισιτήριό σας δεν υπάρχει δυνατότητα επανέκδοσης ή επιστροφής χρημάτων.

Στις περισσότερες των περιπτώσεων δε θα σας ζητηθούν περισσότερες πληροφορίες πέρα από αυτές που μας δίνετε κατά τη διάρκεια της κράτησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως σας ζητηθεί μετά από επικοινωνία μας να μας αποστείλετε ένα αντίγραφο της μπροστινής πλευράς της πιστωτικής σας κάρτας και ένα αντίγραφο του διαβατηρίου σας. Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν ο επιβάτης είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της πιστωτικής κάρτας ή όταν το σύστημα καταπολέμησης απάτης που χρησιμοποιεί η εταιρεία μας δείξει ότι μια συγκεκριμένη συναλλαγή ενέχει υψηλή επικινδυνότητα. Όλα αυτά τα στοιχεία καταστρέφονται αμέσως μετά το τέλος του ταξιδιού σας.

Ο συντομότερος τρόπος είναι να επικοινωνήσετε με τα γραφεία της ακτοπλοϊκής εταιρίας στο λιμάνι. Εναλλακτικά μπορείτε να επιστρέψετε τα εισιτήρια σε μας και θα σας επιτρέψουμε το αντίτιμο στην πιστωτική σας κάρτα ή σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε.

Ταξιδιωτική Ασφάλιση

Το kantzos.gr σε συνεργασία με τη Mondial Assistance, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες ταξιδιωτικής ασφάλισης στον κόσμο, σας παρέχει τη δυνατότητα αγοράς ενός προγράμματος ταξιδιωτικής ασφάλισης για το επικείμενο ταξίδι σας! Μόνη προϋπόθεση να είστε κάτοικος Ελλάδας ή Κύπρου. Για να την αποκτήσετε χρειάζεται να ακολουθήσετε τρία απλά βήματα! Εισάγετε στα αντίστοιχα πεδία της μηχανής αναζήτησης του kantzos.gr τη χώρα αφετηρίας (Ελλάδα ή Κύπρο) και τη χώρα προορισμού.
Περισσότερα

Μοναδικό Δώρο!

Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας ή στα αγαπημένα σας πρόσωπα αλλά δεν έχετε χρόνο να επιλέξετε το δώρο τους? Θέλετε να τους κάνετε δώρο κάτι που δεν θα ξεχάσουν ποτέ? Αγοράζοντας ένα Kantzos Travel Gift Voucher μπορείτε να εξαργυρώσετε το ποσό της αξίας του Voucher σας για κάθε υπηρεσία που παρέχει η εταιρία μας και με αυτό τον τρόπο δίνετε την δυνατότητα σε αυτόν / αυτήν που δωρίζετε το Kantzos Travel Gift Voucher να επιλέξει την υπηρεσία στην οποία θέλει να εξαργυρώσει το Voucher που έχετε κάνει δώρο.
Περισσότερα

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου για να λαμβάνεις τις προσφορές μας:

Proud Member of

We accept the following Cards